ผู้สนใจ ติดต่อสมัครงานได้ด้วยตัวเอง หรือส่งจดหมายสมัครงานมายัง
แผนกบุคลากรและธุรการ
23 ซอยบางนา-ตราด 25 แขวงบางนาเหนือ
เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
โทร.0-2769-5451-2
แฟกซ์. 0-27695716
อีเมล์ : wanlapa@jsvision.com

Regulatory Affairs Associate

1 อัตรา

รายละเอียดคุณสมบัติ

Main Duties & Responsibilities
 • Coordinate with colleagues, suppliers or clients to request (or support) the necessary documents and follow-up until finish.
 • Prepare/ assist to prepare the submission documents for registration, renew, changing, etc. to support all business activities of company.
 • Coordinate/ negotiate with TFDA or other authorities about submission, consulting, etc. and follow-up until approval or finish.
 • Prepare/ recheck/ submit the FDA reports periodically as Thai regulation requirements.
 • Participate and support IQA team to be good auditee and/or auditor.
 • Perform other tasks as signed by Manager.
 

Requirements:
 • Male/Female, age 22-30 years
 • Minimum 2 years of experience in regulatory affairs or pharmaceutical company.
 • Bachelor of Sciences or Medical Sciences.
 • Competent in English, Computer skill esp. Microsoft office, Internet searching etc.,
 • Good interpersonal skill, Confidence.

Sales & Application Engineer Manager

1 อัตรา

รายละเอียดคุณสมบัติ

 • ชาย หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องมือแพทย์ วิศวะไฟฟ้า เครื่องกล คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการในการซ่อมเครื่องมือแพทย์ทางด้านจักษุ หรือ ด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 3-5 ปี
 • ใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
 • เดินทางไปต่างจังหวัดได้

รายละเอียดงาน
 • ขาย ซ่อม และอบรมการใช้งานเครื่องมือแพทย์
 • ติดต่อต่างประเทศ เพื่อวางแผนการขายและซ่อมเครื่องมือแพทย์

Product Manager

1 อัตรา

รายละเอียดคุณสมบัติ

Qualifications:
 • Bachelor’s degree in health science or related field.
 • Having 2-3 years experiences in Medical product management will be an advantage
 • Computer literate and excellent written and verbal English communication.
 • Ability to travel and with own transportation.
 
Job description
 • Develop business plan of PIVC and UI product for ob-gyn.
 • Implement tactical plan through sales team.
 • Manage financial aspect by brand to achieve company objectives.
 • Monitor market trend and competition.
 • Present basic knowledge and product information to healthcare professions.
 • Training basic and product knowledge to product specialist.
 • Manage inventory through planning and ordering.
 • Keep contact and maintain good relationship with key customers.
 
 
Home | About us | Products | Services | News & Activites | Careers | Contact us
J.S. VISION LTD ALL RIGHT RESERVED.