ผู้สนใจ ติดต่อสมัครงานได้ด้วยตัวเอง หรือส่งจดหมายสมัครงานมายัง
แผนกบุคลากรและธุรการ
23 ซอยบางนา-ตราด 25 แขวงบางนาเหนือ
เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
โทร.0-2769-5451-2
แฟกซ์. 0-27695716
อีเมล์ : wanlapa@jsvision.com

Regulatory Affairs Associate

1 อัตรา

รายละเอียดคุณสมบัติ

Main Duties & Responsibilities
 • Coordinate with colleagues, suppliers or clients to request (or support) the necessary documents and follow-up until finish.
 • Prepare/ assist to prepare the submission documents for registration, renew, changing, etc. to support all business activities of company.
 • Coordinate/ negotiate with TFDA or other authorities about submission, consulting, etc. and follow-up until approval or finish.
 • Prepare/ recheck/ submit the FDA reports periodically as Thai regulation requirements.
 • Participate and support IQA team to be good auditee and/or auditor.
 • Perform other tasks as signed by Manager.
 

Requirements:
 • Male/Female, age 22-30 years
 • Minimum 2 years of experience in regulatory affairs or pharmaceutical company.
 • Bachelor of Sciences or Medical Sciences.
 • Competent in English, Computer skill esp. Microsoft office, Internet searching etc.,
 • Good interpersonal skill, Confidence.

Outbound Checker

1 อัตรา

รายละเอียดคุณสมบัติ

 • ชาย-หญิง อายุ 25 – 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
 • จบใหม่ หรือ มีประสบการณ์การทำงานด้านคลังสินค้ายาและเครื่องมือแพทย์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความละเอียดรอบคอบ
 • ใช้คอมพิวเตอร์ MS Office ได้เป็นอย่างดี

ลักษณะงาน

รับผิดชอบงานในการตรวจเช็ครายการสินค้าตามเอกสารใบสั่งสินค้าและยืนยันการจ่ายสินค้าด้วยการสแกนบันทึกออกจากระบบ SAP B1, WMS หรือโปรแกรมบริหารจัดการคลังสินค้าอื่น ๆ ให้ถูกต้องตลอดจนการแพ็คหีบห่อสินค้าเพื่อส่งออก
 

Warehouse & Logistics Assistant Manager

1 อัตรา

รายละเอียดคุณสมบัติ

We are looking for an effective Warehouse & Logistics Assistant manager to be responsible for the overall warehousing and include organizing and monitoring storage and distribution operations.

Ultimately, you should be able to ensure productivity targets are achieved and that all warehouse processes are running smoothly and promptly.

Responsibilities
 • Strategically plan and manage logistics, warehouse, transportation
 • Setup layout and ensure efficient space utilization
 • Initiate, coordinate and enforce optimal operational policies and procedures
 • Maintain standards of health and safety, hygiene and security
 • Manage stock control and reconcile with data storage system
 • Prepare annual budget
 • Liaise with clients, suppliers and transport companies
 • Receive feedback and monitor the quality of services provided
 • Keep track of quality, delivery times, transport costs and efficiency
 • Resolve any arising problems or complaints
 • Supervise, coach and train warehouse workforce
 • Meet cost, productivity, accuracy and timeliness targets

Requirements
 • EDUCATION:  Master degree in /Supply Chain and Logistics / Business Administration / Industrial Engineering / or any related field.
   
  EXPERIENCE & SKILL: -
 • knowledge about ERP & MRP tools
 • Basic understanding of Inventory Management and associated planning processes
 • Work experience as a Logistics & Warehouse Assistant Manager or higher
 • Work experience in 3PL and 4PL business
 • Expertise in warehouse management procedures and best practices
 • Ability to implement process improvement initiatives
 • Strong knowledge of warehousing Key Performance Indicators (KPIs)
 • Hands on experience with warehouse management software and databases
 • Excellent communication both spoken and written in English
 • Ability to plan ahead and deal with unexpected changes
 
Interested applicants are invited to apply in person or send application with full resume indicating qualifications and experience, transcript, expected salary and recent photo to
 
Human Resources Department
J.S. Vision Ltd.
23 Soi Bangna-Trad 25, Bangna Nuea, Bangna, Bangkok 10260
Tel.    0-2367-2333 #7
E-mail : wanlapa@jsvision.com
Website : www.jsvision.com

 

Goods Receipt Checker (ทำงานที่คลังสินค้าประเวศ)

1 อัตรา

รายละเอียดคุณสมบัติ

ลักษณะงาน
 • ตรวจเช็คจำนวนสินค้าให้ถูกต้องครบถ้วนตามเอกสาร
 • รับสินค้าเข้าระบบ Warehouse Management System
 • จัดทำรายงานสินค้า

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ชาย-หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านคลังสินค้า
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
 • การศึกษาระดับ ปวช. – ปริญญาตรี ทุกสาขา
โทร.    0-2367-2333 #7
E-mail : wanlapa@jsvision.com

Outbound Admin

1 อัตรา

รายละเอียดคุณสมบัติ

ลักษณะงาน

 • ออกเอกสาร Delivery Note และเอกสารที่เกี่ยวข้องในการส่งสินค้า
 • ติดต่อประสานงานกับลูกค้าเพื่อรับ order ในการปล่อยสินค้า
 • ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารส่งสินค้า ติดต่อประสานงานกับแผนกจัดส่ง เพื่อให้ order จัดส่งถึงมือค้าถูกต้อง ตรงเวลา
 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ชาย-หญิง อายุ 25-30 ปี
 • มีประสบการณ์ 2 ปี ด้านคลังสินค้า Admin หรือ Customer Services
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS. Office พิมพ์ดีดได้คล่อง อ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้
 • วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา

ผู้แทนขายเขตต่างจังหวัด

หลาย อัตรา

รายละเอียดคุณสมบัติ

อายุ 25 – 35 ปี สัญชาติไทย ไม่จำกัดเพศ
ปริญญาตรีขึ้นไป หรือสายวิทยาศาสตร์
มีประสบการณ์ขายยาหรืออุปกรณ์เครื่องมือแพทย์
มี service mind  มีวินัย ทำงานเชิงรุก กระตือรือร้น ทัศนคติดี เรียนรู้เร็ว และมีทักษะในการสื่อสารดี
มีคอมพิวเตอร์ และรถยนต์ส่วนตัวและใบขับขี่
ลักษณะงาน

รับผิดชอบยอดขายในเขตที่รับผิดชอบ
วิเคราะห์และหาช่องทางการขายตามกลยุทธ์ของบริษัท
นำเสนอสินค้าและสามารถเปิดและปิดการขายได้
เตรียมแผนงานขาย รายชื่อลูกค้าและคอยปรับปรุงข้อมูลให้สอดคล้องกับการทำงานและความต้องการของบริษัท
 
 
Home | About us | Products | Services | News & Activites | Careers | Contact us
J.S. VISION LTD ALL RIGHT RESERVED.