ผู้สนใจ ติดต่อสมัครงานได้ด้วยตัวเอง หรือส่งจดหมายสมัครงานมายัง
แผนกบุคลากรและธุรการ
23 ซอยบางนา-ตราด 25 แขวงบางนาเหนือ
เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
โทร.0-2769-5451-2
แฟกซ์. 0-27695716
อีเมล์ : wanlapa@jsvision.com

Sales & Application Engineer Manager

1 อัตรา

รายละเอียดคุณสมบัติ

 • ชาย หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องมือแพทย์ วิศวะไฟฟ้า เครื่องกล คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการในการซ่อมเครื่องมือแพทย์ทางด้านจักษุ หรือ ด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 3-5 ปี
 • ใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
 • เดินทางไปต่างจังหวัดได้

รายละเอียดงาน
 • ขาย ซ่อม และอบรมการใช้งานเครื่องมือแพทย์
 • ติดต่อต่างประเทศ เพื่อวางแผนการขายและซ่อมเครื่องมือแพทย์

Product Manager

1 อัตรา

รายละเอียดคุณสมบัติ

Qualifications:
 • Bachelor’s degree in health science or related field.
 • Having 2-3 years experiences in Medical product management will be an advantage
 • Computer literate and excellent written and verbal English communication.
 • Ability to travel and with own transportation.
 
Job description
 • Develop business plan of PIVC and UI product for ob-gyn.
 • Implement tactical plan through sales team.
 • Manage financial aspect by brand to achieve company objectives.
 • Monitor market trend and competition.
 • Present basic knowledge and product information to healthcare professions.
 • Training basic and product knowledge to product specialist.
 • Manage inventory through planning and ordering.
 • Keep contact and maintain good relationship with key customers.

Finance and Accounting Manager/ผู้จัดการฝายบัญชีและการเงิน

1 อัตรา

รายละเอียดคุณสมบัติ

Responsibility:
 • Develop and maintain timely and accurate financial statements and reports that are appropriate for management and ensure compliance with internal financial and accounting policies
 • Maintain financial accounting systems for cash management, accounts payable, accounts receivable, credit control and collection
 • Budget preparation, establish guidelines for budget and forecast preparation and prepare the annual budget in consultation with directors
 • Project cost accounting
 • Other ad-hoc/assignments
 
Qualification:
 • Male or female age is not over 45 years
 • Bachelor’s or Master’s Degree in Accounting.
 • At least 7-10 years experiences in managerial level
 • Strong knowledge of Thai Accounting Laws, Corporate Laws, 
 • Experience in month/year end closing and familiar with accounting consolidation report
 • Ability to represent the company to customers, financial institutions, government offices and suppliers
 • Ability to design management report or financial analysis in different angles is a plus.
 
Key Competencies:
 • Leadership with effective communication skills.
 • Team-player and strong in people management skills.
 • Good time management, planning and organizing skills.
 • Strong interpersonal skill, reliability, transparency and integrity service mind.
 • Fluent in spoken and  written English
 
 
 
Home | About us | Products | Services | News & Activites | Careers | Contact us
J.S. VISION LTD ALL RIGHT RESERVED.