งานสัมมนานอกสถานที่ของส่วนงาน Backoffice ในธีม “พันล้านก็สู้ หนูไหวจ้า…”
งานสัมมนานอกสถานที่ของส่วนงาน Backoffice ในธีม “พันล้านก็สู้ หนูไหวจ้า…”
Posted date on: Oct 04, 2019 10:11
งานสัมมนานอกสถานที่ของส่วนงาน Backoffice ในธีม “พันล้านก็สู้ หนูไหวจ้า…” ณ โรงแรมเลอ เมอริเดียน สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา
Learn more+
การประชุมฝ่ายขาย Marketing Meeting ในธีม “Work Hard Dream Big” การประชุมฝ่ายขาย Marketing Meeting ในธีม “Work Hard Dream Big”
Posted date on: Aug. 23, 2019 09:12
การประชุมฝ่ายขาย Marketing Meeting ในธีม “Work Hard Dream Big” ณ โรงแรมเชอราตันแกรนด์สุขุมวิท
กิจกรรมแผนกขาย กิจกรรมแผนกขาย
Posted date on: Jul 04, 2019 14:34
งานประชุมวิชาการวิสัญญีกรมการแพทย์ โรงแรม Redison blu 20 APr 2019
กิจกรรมแผนกขาย กิจกรรมแผนกขาย
Posted date on: Jul 04, 2019 14:02
Asia-Pacific Academy of Ophthalmology Congress) 2019 Congress


 
Home | About us | Products | Services | News & Activites | Careers | Contact us
J.S. VISION LTD ALL RIGHT RESERVED.